Umhverfisstefna Lögmannsstofunnar Fortis

Tilgangur umhverfisstefnu þessarar er að leggja áherslu á umhverfissjónarmið í starfsemi lögmannsstofunnar og stuðla að því að þau séu höfð að leiðarljósi í daglegum rekstri. Undir stefnuna falla öll innkaup, vinnuumhverfi, starfshættir sem og meðferð efna og úrgangs.

Starfsfólk lögmannsstofunnar er hvatt til að kynna sér efni umhverfisstefnunnar, framfylgja henni og taka þátt í að móta hana áfram með framtíðina í huga.

Markmið:
Hjá lögmannsstofunni skal unnið markvisst að því:

  • Að öllum lögum og reglum um umhverfismál sé fylgt í rekstrinum.
  • Að taka ákvarðanir um starfsemi og rekstur m.t.t. umhverfissjónarmiða.
  • Að efla umhverfisvitund starfsfólks og hvetja starfsmenn til að bera virðingu fyrir umhverfinu.
  • Að valdar séu umhverfismerktar vörur og þjónusta umfram annað við innkaup.
  • Að stuðla að hagkvæmri notkun aðfanga og tækjabúnaðar.
  • Að endurnota og endurvinna úrgang sem til fellur þegar það er unnt.
  • Að tryggja starfsfólki heilsusamleg og örugg starfsskilyrði.

 

Aðgerðir:
Við vöruinnkaup skal velja vörur með viðurkenndum umhverfismerkjum þar sem kostur er og taka tillit til umhverfissjónarmiða jafnt sem kostnaðar og gæða. Ef þjónusta eða vörur eru sambærilegar ber að velja þann kost sem telst minnst skaðlegur umhverfinu. Dæmi:

  • Velja skal pappír með vistvæna vottun (t.d. EU Ecolabel eða FSC) og draga úr pappírsnotkun eftir því sem kostur er.
  • Velja skal tölvu- og skrifstofubúnað með viðeigandi umhverfis- og orkusparandi merkingum þegar það er unnt.
  • Velja skal ræstivörur sem eru merktar með viðurkenndum umhverfismerkjum (t.d. Svansmerkinu).

Lágmarka skal sóun, flokka endurvinnanlegan úrgang og skila til endurvinnslu í samræmi við settar reglur og aðrar leiðbeiningar. Öllum spilliefnum, svo sem rafhlöðum, prenthylkjum og ljósaperum, skal fargað á viðeigandi hátt.

Starfsfólk er hvatt til að prenta hvorki né ljósrita að óþörfu. Leitast skal við að endurnýta pappír og geyma skjöl frekar á rafrænu formi en pappír þegar það er hægt. Jafnframt skal draga úr notkun einnota aðfanga, svo sem borðbúnaðar.

Fara skal sparlega með vatn og orkuauðlindir, t.d. skal ekki láta vatn renna að óþörfu og slökkva á rafmagnstækjum og ljósum í lok vinnudags. Ennfremur skal fara sparlega með ræstiefni við uppþvott og ræstingar.

Leitast skal við að velja umhverfisvænar leiðir þegar starfsfólk ferðast á vegum lögmannsstofunnar og samnýta ferðir þegar hægt er. Einnig skal leitast við að halda fjarfundi þegar það er mögulegt.

Stefna yfirfarin og samþykkt á stjórnarfundi þann 21. október 2021.